אנגלית – תיכון

בואו ללמוד איתנו!

המיקודיות שלנו באנגלית כוללות את כל חומרי הלימוד לפי תכנית הלימוד העדכנית. יש בהן סיכומים, עזרי למידה, הסברים, וכל הטיפים שצריך כדי להצליח בבגרות.

ממה מורכב הציון?

3 יח"ל

אינטרני:
Module A: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
Module B (ספרות אנגלית): 26% מהציון. זה ציון פנימי של בית הספר. 
Module C: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
בגרות בעל פה: 20% מהציון.

אקסטרני והשלמת בגרויות:
Module A: מהווה 33.3% מהציון.
Module B (ספרות אנגלית): מהווה 33.3% מהציון.
Module C: מהווה 33.3% מהציון.

אינטרני, אקסטרני והשלמת בגרויות:
השאלון מורכב משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 70 נקודות מציון הבחינה.
2. קטע שמיעה – מהווה 30 נקודות מציון הבחינה. 

ספרות אנגלית. 

אינטרני:
כל מורה בכל בית ספר מחליט על העבודות והיצירות שצריך ללמוד. 

אקסטרני והשלמת בגרויות:
זו בגרות חיצונית, שיש בה שני חלקים – טקסט וחיבור. תלמידים הנבחנים בה לא חייבים ללמוד ספרות אנגלית. 

הבחינה מורכבת משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 70 נקודות מהבחינה.
2. כתיבת חיבור – מהווה 30 נקודות מבחינה.
ניסוח ובהירות כתיבה: 10 נקודות.
שימוש באוצר מילים: 6 נקודות.
דקדוק (שימוש נכון בזמנים וכו’): 11 נקודות. 
שונות (איות נכון, שימוש באותיות גדולות וסימני פיסוק): 3 נקודות. 

4 יח"ל

אינטרני:
Module C: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
Module D (ספרות אנגלית): 26% מהציון. זה ציון פנימי של בית הספר. 
Module E: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
בגרות בעל פה: 20% מהציון.

אקסטרני והשלמת בגרויות:
Module C: מהווה 33.3% מהציון.
Module D (ספרות אנגלית): מהווה 33.3% מהציון.
Module E: מהווה 33.3% מהציון.

הבחינה מורכבת משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 70 נקודות מהבחינה.
2. כתיבת חיבור – מהווה 30 נקודות מבחינה.
ניסוח ובהירות כתיבה: 10 נקודות.
שימוש באוצר מילים: 6 נקודות.
דקדוק (שימוש נכון בזמנים וכו’): 11 נקודות. 
שונות (איות נכון, שימוש באותיות גדולות וסימני פיסוק): 3 נקודות. 

תלמידי תיכון
המורה בביה”ס מחליטה על היצירות של ספרות אנגלית אותם יש ללמוד. 

אקסטרניים ונבחני משנה
לא לומדים ספרות אנגלית! יש בשאלון זה אנסין (טקסט) וחיבור.

אינטרני, אקסטרני והשלמת בגרויות:
השאלון מורכב משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 70 נקודות מציון הבחינה.
2. קטע שמיעה – מהווה 30 נקודות מציון הבחינה. 

5 יח"ל

אינטרני:
Module E: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
Module F (ספרות אנגלית): 26% מהציון. זה ציון פנימי של בית הספר. 
Module G: בחינה חיצונית, 27% מהציון.
בגרות בעל פה: 20% מהציון.

אקסטרני והשלמת בגרויות:
Module E: מהווה 33.3% מהציון.
Module F (ספרות אנגלית): מהווה 33.3% מהציון.
Module G: מהווה 33.3% מהציון.

אינטרני, אקסטרני והשלמת בגרויות:
השאלון מורכב משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 70 נקודות מציון הבחינה.
2. קטע שמיעה – מהווה 30 נקודות מציון הבחינה. 

תלמידי תיכון:לומדים ספרות אנגלית.
אקסטרני ונבחני משנה: אנסין וחיבור.
 

הבחינה מורכבת משני חלקים:
1. טקסט Unseen – מהווה 60 נקודות מהבחינה.
2. כתיבת חיבור – מהווה 40 נקודות מבחינה.
דקדוק (שימוש נכון במילות קישור, זמנים, משפטי תנאי וכו’) – 16 נקודות. 
כתיבה מסודרת והעברת רעיונות בצורה ברורה – 8 נקודות. 
שימוש באוצר מילים רחב ושמירה על משלב מתאים (לא להשתמש בסלנג!) – 8 נקודות. 
שונות (כתיבה ללא שגיאות כתיב, חלוקה נכונה לפסקאות, שימוש באותיות גדולות וסימני פיסוק) – 8 נקודות. 

שימו לב! החל ממועד חורף שנת 2020 יש שינויים חשוב מאוד בבגרות.

1. Module B, D, F – אין יותר ספרות אנגלית, אלא יש חיבורים.


2. Module E – לתלמידים אינטרניים הלומדים בתיכון 
אין יותר קטע הבנת הנשמע.
במקום, יש תרגיל אוצר מילים עם רשימת מילים שצריך ללמוד בע”פ.
בנוסף, אסור להשתמש במילון בחלק זה. אוצר מילים זה יהיה חובה לכולם החל ממועד חורף 2024.

בגרויות באנגלית

כל מה שרציתם לדעת על הבגרות באנגלית