היסטוריה

ממה מורכב הציון?

אינטרני:
החלק הזה בנוי משני מרכיבים:
21% ציון שנתי/ציון הגשה.
49% ציון הבגרות החיצונית.
אקסטרני:
בחינת בגרות.

אינטרני:
החלק הזה בציון מורכב מהערכה פנימית ע”י בית הספר שלכם. כל בי”ס מחליט על מה לתת את הציון.

אקסטרני:
בחינת בגרות.

כדי להשלים ל-5 יחידות, צריך לגשת לשני מבחנים:

1. 70% מהציון: בו לומדים שני נושאים. (לדוגמה: קרקוב ומלחמת העצמאות). 

2. 30% מהציון:

תלמידי תיכון עושים עבודה בהנחיית המורה.

משלימי בגרות ואקסטרניים ניגשים לבחינה נוספת על מאמרים (היסטוריוגרפיה).

נושאי הלימוד

1. טוטליטריות ושואה.
2. הלאומיות בישראל ובעמים.
3. התנועה הלאומית היהודית המודרנית.
4. המאבק להקמת המדינה 1945-1947.
5. מלחמת העצמאות.
6. הקמת צה”ל ופירוק המחתרות.
7. ההכרזה על הקמת המדינה.
8. בעיית הפליטים הפלסטיניים.
9. דה קולוניזציה ויהודי ארצות האיסלאם.
10. מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים.
11. עלייה וקליטה בשנות ה-50 וה-60.
12. המעבר מ”כור ההיתוך” לחברה רב תרבותית או התמורות בעיצוב זיכרון השואה עד סוף המאה ה-20.

1. ממדינת מקדש לעם הספר
2. ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית וביסוסה. 
3. דפוסי השלטון הרומי בארץ ישראל: שלטון ישיר ושלטון עקיף. 
4. המרד הגדול. 
5. הויכוח סביב היציאה למרד ברומאים. 
6. תוצאות המרד וחורבן בית המקדש. 
7. המרכז ביבנה ורבן יוחנן בן זכאי. 

יש לבחור 2 נושאים מתוך הנושאים שלפניכם:
1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967-1948
2. מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים
3. קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה
4. מלחמת העצמאות
5. אל מול עולם חדש – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה
6. תולדות ארצות הברית
7. יפן המודרנית
8. סין המודרנית

בואו ללמוד איתנו!

המיקודיות שלנו בהיסטוריה כוללות את כל חומרי הלימוד לפי תכנית הלימוד העדכנית. יש בהן סיכומים, עזרי למידה, הסברים, וכל הטיפים שצריך כדי להצליח בבגרות.

בגרויות בהיסטוריה

כל מה שרציתם לדעת על הבגרות בהיסטוריה