https://youtu.be/LaGJRAJn_Ic

כל התלמידים לומדים תנ”ך ברמת 2 יחידות לימוד בתיכון. אפשר לבחור בתנ”ך כאחד משני מקצועות מורחבים. כדי להרחיב תנ”ך, להשלים ל 5 יחידות יש להיבחן בשני שאלונים: 1361 ו 1362, שהם 3 היחידות הנוספות ליחידות הבסיס. 

שאלון 1361 הוא בנושא “הולך נגד הרוח” ומשקלו 40% מהציון הסופי. במבחן יש 7 שאלות. יש לענות על 4 מתוכן ומשך המבחן 90 דקות. 

השאלון השני הוא 1362 ובו שני נושאים: שייכות וזכות ומנהיגות במבחן. משקלו של שאלון זה הוא 60% מהציון הסופי. בשאלון הבחינה שלושה פרקים: 

פרק ראשון: שייכות וזרות – עונים על 3 שאלות מתוך 4 (16*3) = 48 נקודות.

פרק שני: מנהיגות במבחן – עונים על 2 שאלות מתוך 3. (2*16) = 32 נקודות.

פרק שלישי: שאלת חובה – משלבת את שני הנושאים. (1*20) = 20 נקודות. 

משך הבחינה: שעתיים וחצי

שימו לב! בכל שאלה בשני השאלונים יש שני סעיפים. 

סעיף א’: הוצאת מידע מתוך הטקסט. 

סעיף ב’: פרשנויות, מאמרים, שיפוט מוסרי. סעיף זה דורש שיפוט מוסרי וערכי של הדמויות, על  הנבחן לבדוק אם ההליכה נגד הרוח הצליחה או לא. 

האמצעים האומנותיים מסייעים לנתח את הרעיון של הליכה נגד הרוח, שייכות וזרות או מנהיגות במבחן. בסעיף ב’ יכולה להיות גם שאלת השוואה בין שתי דמויות.

כתיבת תגובה

לכל הטיפים לחצו כאן

רשימת ציוד לבגרות

תמיד לפני בגרות עולה השאלה: מה צריך להביא לבגרות? אז הנה רשימה של הציוד הבסיסי שצריך להביא לבחינה:  1. תעודת זהות – לא יתנו לכם

קרא/י עוד

מבנה בחינה בתנ”ך מורחב

כל התלמידים לומדים תנ”ך ברמת 2 יחידות לימוד בתיכון. אפשר לבחור בתנ”ך כאחד משני מקצועות מורחבים. כדי להרחיב תנ”ך, להשלים ל 5 יחידות יש להיבחן

קרא/י עוד

רשימת יצירות חתומה בספרות

תלמידים אקסטרניים ותלמידים המשפרים את ציוני הבגרות שלהם, צריכים להביא לבגרות בספרות רשימת יצירות חתומה.  מהי אותה רשימת יצירות?  הרשימה מכילה את היצירות שלמדתם לפי

קרא/י עוד

הרכב יצירות בספרות

אם אתם תלמידים אקסטרנים או נבחני משנה שרוצים לגשת לבגרות בספרות, ביחידות הבסיס או ביחידות המורחבות, בטח שמתם לב שיש רשימת יצירות של בערך 40

קרא/י עוד