תנ”ך

ממה מורכב הציון?

אינטרני:
החלק הזה בנוי משני מרכיבים:
21% ציון שנתי/ציון הגשה.
49% ציון הבגרות החיצונית.
אקסטרני:
בחינת בגרות.

אינטרני:
הציון הזה הוא ציון שהמורה בבית הספר נותן על בסיס עבודות או מבחנים. כל בית ספר מחליט על דרך הערכה משלו.

אקסטרני:
בחינת בגרות

נושאי הלימוד

נושאי חובה:
1. סיפורי האבות:
 בראשית י”ב, י”ג, ט”ו, ט”ז, י”ח, י”ט, כ”א, כ”ב (א’-י”ט), כ”ג, כ”ד, כ”ה (י”ט-ל”ד), כ”ז, כ”ח, כ”ט, ל”ב (כ”ד-ל”ב).
2. סיפורי יוסף: בראשית ל”ז, ל”ח, ל”ט, מ’, מ”א, מ”ב, מ”ג, מ”ד, מ”ה, מ”ח, נ’.
3. סיפור התהוות האומה: שמות א’, ב’, ג’, י”ב (כ”ט-מ”ב), י”ג (י”ז-כ”ב), י”ד, י”ט, כ’ (א’-י”ח), ל”ב, ל”ג, ל”ד (א’-ט”ז; כ”ז-ל”ה).

נושאי בחירה:
(צריך ללמוד 2 נושאים בלבד)
1. שיבת ציון: תהילים קל”ז, יחזקאל ל”ז, עזרא א’, עזרא ג’, תהילים קכ”ו, חגי א’, נחמיה א’, נחמיה ה’, נחמיה ח’.
2. נביא ונבואה: ירמיהו א’, ב’, ז’ (א’-כ’), כ”ח, ל”ח, כ”ו, כ’, ל”א.
3. חוק: דברים ו’ (ד’-ט’), ויקרא י”ט (א’-ד’; ט’-י”ח), דברים ט”ו (א’-י”א), דברים כ”ד (י’-כ”ב), דברים ט”ז, דברים י”ז (ח’-כ’), דברים כ’, דברים כ”א (י’-י”ד), דברים כ”ג (י’-ט”ו), בראשית ט’ פסוק ו’, שמות כ’ פסוק י”ג, במדבר ל”ה.
4. ספרות החכמה: איוב א’, איוב ב’, איוב ג’, איוב ד’ (א’-ט’), איוב י”ג, איוב ל”ח (א’-כ”ו), איוב מ’ (א’-ה’), איוב מ”ב, קהלת א’, קהלת ב’, קהלת ג’ (א’-י”ב).

 

נושאי חובה:
1. סיפורי ראשית העולם והאנושות:
בראשית א’, ב’, ג’, ד’, ו’ (פסוקים ה’-כ”ב), ט’, י”א (פסוקים א’-ט’). 

נושאי בחירה:
יש לבחור נושא אחד בלבד. 
1. על אהבה וחסד:
רות א’, ב’, ג’, ד’.
שיר השירים א’, ב’, ג’.
משלי אשת חיל ל”א (פסוקים י’-ל”א). 

2. בין שאול לדוד:
שמואל א’ פרקים ח’, ט’, י”א, ט”ו, ט”ז, י”ז, י”ח, כ”ד, כ”ח, ל”א.
שמואל ב’ פרק א’ (פסוקים י”ז-כ”ז). 

בואו ללמוד איתנו!

מיקודית המיקודיות שלנו בתנ"ך כוללות את כל חומרי הלימוד לפי תכנית הלימוד העדכנית (ויש גם מיקודיות לתכנית הישנה). יש בהן סיכומים, עזרי למידה, הסברים, וכל הטיפים שצריך כדי להצליח בבגרות.

בגרויות בתנך

כל מה שרציתם לדעת על הבגרות בתנ"ך