מיקודיות דיגיטליות לבגרות באזרחות – בגרות חובה – 2 יחידות לימוד.