Past simple ו-Past perfect

יש שני זמנים מאוד מבלבלים באנגלית: פסט סימפל ופסט פרפקט, וצריך לדעת להבדיל ביניהם.
הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בהתלבטות הזאת היא כשאנחנו לומדים את הזמן past perfect. זה זמן שכמעט אף פעם לא מופיע לבד במשפט, וכמעט תמיד הוא יופיע במשפט יחד עם past simple. אז במקום ללמוד את החוקים של הזמנים מחדש ולעומק, הנה שיטה פשוטה שתעזור לכם להבין אילו זמנים נמצאים במשפט שלכם.

בשלב הראשון אנחנו מסמנים את כל הפעלים שיש במשפט ומוודאים שאנחנו מבינים אותם. לדוגמה:
I (congratulat) Daniel because he (win) a prize.
כאן יש לנו את הפועל congratulate, שאומר לברך, ואת הפועל win, לזכות.

בשלב השני אנחנו שואלים את עצמנו: מה קרה קודם (מבין שתי הפעולות)? קודם בירכתי את דניאל או קודם הוא זכה בפרס?
הפעולה שקרתה קודם, או “יותר בעבר” או “בעבר המושלם” (הכי עבר שיכול להיות), היא ב-past perfect. הפעולה שקרתה אחר-כך היא בעבר רגיל, past simple.
לכן, המשפט יראה כך:
I congratulated Daniel because he had won a prize.

בקיצור, אם יש לנו שתי פעולות שקרו אחת אחרי השנייה בעבר, זאת שקרתה קודם היא ב-past perfect וזאת שקרתה אחר כך היא past simple.

כתיבת תגובה

רשימת ציוד לבגרות

תמיד לפני בגרות עולה השאלה: מה צריך להביא לבגרות? אז הנה רשימה של הציוד הבסיסי שצריך להביא לבחינה:  1. תעודת זהות – לא יתנו לכם

קרא/י עוד